สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

20/7/2565 10:04:34น. 163
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

        เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ในรูปแบบไฮบริด (ออนไลน์และออนไซต์) ณ ห้อง CE ๑๔๒๐๓ คณะศิลปศาสตร์ โดยภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และภาคบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” โดย อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมการศึกษา ได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการผลิตสื่อ e-Learning สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ แก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

                                           

ข้อมูล / ข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ภาพ: คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/7/2565 10:04:34น. 163
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน