SEEN-ร่วมประชุมกับ CEO บ.ศรีตรังรับเบอร์ แอน แพลนเทชัน

22/7/2565 13:15:22น. 887
University of Phayao
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ CEO ส่วนงานพืชเกษตร คุณวิทวัส กรุงแทนเมือง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และคณะ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด พบปะผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ของสวนยางพารา ในเขต 14 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ และการยกระดับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/7/2565 13:15:22น. 887
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-ร่วมประชุมกับ CEO บ.ศรีตรังรับเบอร์ แอน แพลนเทชัน

#SEEN UP
#sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน