วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร”

22/7/2565 15:51:57น. 515
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร”
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร” หมวด 3, 2, 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ TQA Criteria รายหมวด และความเชื่อมโยงของโครงร่างองค์กร (หมวด 1-6) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ EdPEx200 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
22/7/2565 15:51:57น. 515
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #EdPEx200
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน