มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

26/7/2565 10:39:17น. 178
มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
              เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน หัวหน้างาน กองอาคารสถานที่ และบุคลากร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม บวรรัตนะประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และด้านภูมิทัศน์ การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เพื่อนำเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานต่อไป
              ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเข้าดูกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ รวมไปถึงการดำเนินงานด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อีกด้วย


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
26/7/2565 10:39:17น. 178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

#มหาวิทยาลัยพะเยา # กองอาคารสถานที่ # มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน