วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

15/8/2565 16:36:40น. 320
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564”
     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแนวปฏิบัติ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้บริหารตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online ด้วย Application Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
15/8/2565 16:36:40น. 320
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน