โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22/8/2565 14:03:02น. 549
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองฯฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้ารับการอบรม เรื่อง “ การกระทำที่เป็นการละเมิดของบุคคลมหาวิทยาลัย การบังคับทางปกครองและการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในมหาวิทยาลัยพะเยา” ในโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดทุจริตอย่างแท้จริง
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จินตนา ดูใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
22/8/2565 14:03:02น. 549
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #ITA
#sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน