บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23/8/2565 18:44:23น. 422
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านตุลาการและพนักงานอัยการ ประกอบด้วย
1. ท่านโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8
2. ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำ ภาค 6
3. ท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
4. ท่านณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/8/2565 18:44:23น. 422
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติมพ
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน