ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Trends 2023

26/8/2565 15:26:12น. 596
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Trends 2023

           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ บัฟฟาโล่ไอซแลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า การจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวและเตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้วางแผนหาแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทลานนาคอม บริษัทเอเซอร์ ประเทศไทยจำกัด และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ การอัปเดตเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในปี 2023 (Digital Trends 2023) มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 มีการทำกิจกรรม Next Normal Hackathon พร้อมนำเสนอแบบกลุ่มและงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะลำดับต่าง ๆ

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/8/2565 15:26:12น. 596
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Trends 2023

#พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ #Digital Trends 2023 #CITCOMS
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน