คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมมหกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2

5/9/2565 16:46:36น. 339
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”(UP Identity festival #2 : Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development)

วันที่ 2-3 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยนางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง นักวิชาการศึกษา นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ผู้ช่วยนักวิจัย (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าร่วมมหกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 “กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”(UP Identity festival #2 : Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development)

ณ อาคารสงวนเสริมศรีมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้จัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดนิทรรศการจำนวน 2  โครงการ และได้รับรางวัลจำนวน 2 โครงการ

ได้แก่

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการดูแลสุขภาพจิต จากโครงการระบบให้คำปรึกษานิสิตคณะเภสัชศาสตร์

- ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง

- นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง

- นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์

2. รางวัลชมเชย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ

- ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง

- ผศ.ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

- ผศ.ดร.ภญ.สุภาวดี บุญทา

- ผศ.ภก.องอาจ มณีใหม่

- นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง

- นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปณิธาน : วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งนำชุมชน

วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   UP Identity festival   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
5/9/2565 16:46:36น. 339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมมหกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2

#งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน