Final Round : BCA AMBASSADOR 2022 เวทีของคนที่โดดเด่น มีไลฟ์สไตล์ ฉบับเด็ก BCA

13/9/2565 16:17:10น. 86
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม BCA AMBASSADOR 2022 : สร้างอัตลักษณ์นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ด้านทักษะการผู้ประกอบการ และนักการสื่อสาร

และได้ทำการแข่งขันรอบ Final Round เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร, คุณพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา, คุณณรงค์ วงค์ไชย นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา, และคุณปกบวร พูลเกษร นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

     นายอลีฟ มาเอี่ยม สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

     นางสาวอุบลฉาย ลายใส สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

     นายภูผา อินทญาติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

     นางสาวกัลยรัตน์ ต๊ะสุภา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

     นายณัฐภัทร คำไทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

     นางสาวพันธนันท์ กาศโอสถ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

และรางวัล Popular Vote

     นางสาวศรทิพย์ สุวรรณรินทร์ สาขาวิชาการบัญชี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิต BCA   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 16:17:10น. 86
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Final Round : BCA AMBASSADOR 2022 เวทีของคนที่โดดเด่น มีไลฟ์สไตล์ ฉบับเด็ก BCA

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน