คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

28/9/2565 23:46:51น. 237
จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.บุญร่วม คิดค้า รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร บุคลากร และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และบุคลากร ได้จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดกับนิสิต และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
28/9/2565 23:46:51น. 237
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg13

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน