โรงเรียนสาธิต มพ. จัดการประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงรายละเอียดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

25/10/2565 16:21:38น. 124
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมผู้ปกครองรูปแบบOnsiteและOnline ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อพบปะคณะผู้บริหารและอาจารย์ นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯคณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตร ในการชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
25/10/2565 16:21:38น. 124
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิต มพ. จัดการประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงรายละเอียดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน