คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566”

7/11/2565 17:12:21น. 133
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ  “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566”

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก และในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ โอเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ได้เข้าร่วมกิจกรรม“Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ ใน Concept “แตกต่าง โดดเด่น ภูมิใจ” เพื่อนำเสนอข้อมูล ความภาคภูมิใจ และความแตกต่างที่ถือเป็นจุดเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนว จากจังหวัดกำแพงเชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ให้ความสนใจจำนวนทั้งสิ้น 150 คน


ขอขอบคุณภาพจาก: คุณพลพิทักษ์ อินต๊ะสอน และข่าวจาก: คุณพีระชาติ อูปแก้ว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณพีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/11/2565 17:12:21น. 133
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566”

#school of law #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #แนะแนวสัญจร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน