กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา

7/11/2565 22:44:38น. 92
นิสิตจิตอาสา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ กว๊านพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณกว๊านพะเยา ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายรัฐและเอกชน ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2565   ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจรรม ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ชมรม Phayao Peddle Club  และ เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งกิจกรรมนี้มีบุคลากรจิตอาสาและนิสิตจิตอาสา ตลอดยังผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
7/11/2565 22:44:38น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา

#sdg17 ##SDG11
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน