ม.พะเยา ยกพล ขนทัพนักวิจัย กวาดรางวัลในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community)

10/11/2565 8:07:27น. 400
ชุมชนนวัตกรรม
        มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงผลงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยประกวด ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร ภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัล ดังนี้
       


รางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” โดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์


        รางวัลนวัตกรชุมชน ระดับดีเด่น คุณเอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ และคุณธัญญา อินต๊ะมอย นวัตกรชุมชนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จาก โครงการ “นวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ” โดย ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ และ โครงการ“เสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุมชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา”  โดย  ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


        รางวัลนวัตกรชุมชน ระดับชมเชย คุณสุพรรณี เวียงคำ และคุณศรีฟ้า กิตติ นวัตกรชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จากโครงการ “มีสิทธิ” นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล โดย ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์        รางวัลนวัตกรชุมชน ระดับชมเชย คุณชวฤทธิ์ งามจิตร์ และคุณ ลัดดาวัลย์ แสงใส นวัตกรชุมชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากแผนงาน “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม” โดย ผศ.นสพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ        รางวัลPopular Vote แผนงาน “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม” โดย ผศ.นสพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
10/11/2565 8:07:27น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ยกพล ขนทัพนักวิจัย กวาดรางวัลในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community)

# มหาวิทยาลัยพะเยา ##universityOfPhayao #ชุมชนนวัตกรรม
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน