บุคลากรสายวิชาการคณะ ICT สอบผ่านหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ จากจำนวนผู้เข้าอบรมกว่า 3 พันคนทั่วประเทศ

14/11/2565 16:59:42น. 85
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งบุคลากรสายวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์
           ซึ่งในระยะที่ 1 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานและระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยในระดับพื้นฐาน มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 2,867 คน ในจำนวนนี้มีผู้สอบผ่านเพื่อเข้าอบรมต่อในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น จำนวน 559 คน และสามารถสอบผ่านการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตรในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรในระดับผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/11/2565 16:59:42น. 85
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสายวิชาการคณะ ICT สอบผ่านหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ จากจำนวนผู้เข้าอบรมกว่า 3 พันคนทั่วประเทศ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน