นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนา นวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ

15/11/2565 9:47:24น. 189
1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากผ้ายัดย้อมแม่อิงชิโบริ หลังจากที่มีการยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการเปิดพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

          ในคราวเดียวกันนี้ ทางคณะฯ ยังได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนรายการใหม่ ได้แก่ ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ (กลุ่มพระธาตุขิงแกง) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) #โครงการ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน,นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
15/11/2565 9:47:24น. 189
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนา นวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ

#1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #แม่อิงชิโบริ #ผ้ามัดย้อม #ชุมชนนวัตกรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #กระเป๋าผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ #กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายใบไม้พระธาตุขิงแกง
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน