หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุม ปรึกษาหารือ กับบริษัท ยูนนาน ฮิปโป เอ็ดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

15/11/2565 15:19:29น. 178
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ กับบริษัท ยูนนาน ฮิปโป เอ็ดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเรื่องของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเทศไทย และบริษัท ยูนนาน ฮิปโป เอ็ดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าว  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 15:19:29น. 178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุม ปรึกษาหารือ กับบริษัท ยูนนาน ฮิปโป เอ็ดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน