ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2565

18/11/2565 14:29:31น. 150
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานคุณภาพนิสิต (คกพ.) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม และรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบการประชุม Microsoft Teams โดยมีวาระเพื่อทราบผลการดำเนินงานด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต สวัสดิการและสวัสดิภาพของนิสิต ผลการดำเนินงานของคณะวิชา องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต รวมทั้งการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิต และปฏิทินการวัดตัวสั่งจองชุดครุยของบัณฑิต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/11/2565 14:29:31น. 150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2565

#sdg4 #sdg17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน