คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอก ธนัญชัย จวบประสพ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบโปสเตอร์

21/11/2565 11:36:36น. 1607
ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัล ผลของโปรแกรมการติดตามการกินยาฟาวิพิราเวียร์ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอก ธนัญชัย จวบประสพ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม รุ่นที่ 9

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

“ผลของโปรแกรมการติดตามการกินยาฟาวิพิราเวียร์ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์”

ในงานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/171 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    พจนีย์ กลิ่นบำรุง   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/11/2565 11:36:36น. 1607
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน