วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะคู่ขนาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

21/11/2565 16:10:50น. 89
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะคู่ขนาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร และคณาจารย์คณะคู่ขนาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรงานวิชาการ และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รหัส 63 มีความพร้อมในการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามประกาศของคุรุสภาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
21/11/2565 16:10:50น. 89
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะคู่ขนาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน