คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7/12/2565 13:01:39น. 238
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Kickoff ITA 2023 - Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านระบบ Online ด้วย Application Facebook Live โดยมีการบรรยายเรื่องความสำคัญและการร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA และความเปลี่ยนแปลงในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีแนวทางและข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลาย อันเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
7/12/2565 13:01:39น. 238
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน