ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

22/12/2565 16:15:59น. 135
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในโอกาสที่ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามและการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลังจากการลงนามฯ แล้ว ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมกันอีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
22/12/2565 16:15:59น. 135
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

#มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม #ความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน