คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

27/12/2565 10:39:51น. 158
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การเขียนรายงานโครงร่างองค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานรวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200 ณ ห้องประชุม ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
27/12/2565 10:39:51น. 158
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

#โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน