ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565

28/12/2565 11:06:42น. 198
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม

วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565 ดังนี้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.นางสาวเพ็นนภา แสงแก้ว รหัสนิสิต 63204397

2.นายธีรพล ทรัพย์ทวี รหัสนิสิต 63204274

3.นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน รหัสนิสิต 63170209

4.นางประทินทิพย์ สลีสองลม รหัสนิสิต 63170265

5.นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ รหัสนิสิต 63170715

6.นางสาวพิมพ์ชนก ธุวะคำ รหัสนิสิต 63170298

7.นางสาววรัญชนา เขื่อนขันธ์ รหัสนิสิต 63170311

8.นางสาววรรณภา ทะอินทร์ รหัสนิสิต 63170568

9.นางสาววรวรรณ ดวงเทศ รหัสนิสิต 63170333

10.นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัย รหัสนิสิต 63170355

11.นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ รหัสนิสิต 63170388

12.นายปฏิธาน มหิเมือง รหัสนิสิต 63170704

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอ

1.นางสาวกัลยา แก้วตา รหัสนิสิต 63170401

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี รหัสนิสิต 59206899

2.นางสาวณัฐติพร อ้นด้วง รหัสนิสิต 61501294 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/12/2565 11:06:42น. 198
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน