คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

28/12/2565 16:45:54น. 247
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกร่วมกับ คณะกรรมการจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ในการรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

           การนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติ จาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า และรก.หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ คุณสุกัญญา เสมอเชื้อ เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ตอบรับการทาบทามเข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ คุณกัจญ์ชญา กอกน้อย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และคุณมณมรกต บัวแดง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

          บรรยากาศในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นและมุ่งสู่การเป็น 1 ใน 10  ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
28/12/2565 16:45:54น. 247
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

# คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ความร่วมมือ
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน