ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

8/1/2566 16:51:19น. 104
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา
   วันที่ 7-8 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานศึกษาและนำเสนอนโยบายการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งอาจารย์ได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้และสอดแทรกประสบการณ์ตรงด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการศึกษาให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และนำผลงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
   สนใจสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

ลิงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
8/1/2566 16:51:19น. 104
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน