วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

10/1/2566 14:33:42น. 91
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
   เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรยืดถือไว้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
10/1/2566 14:33:42น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน