บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

12/1/2566 15:28:00น. 81
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และเพื่ออนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/1/2566 15:28:00น. 81
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน