หลักสูตรการจัดการธุรกิจ นำนิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai)

12/1/2566 15:31:54น. 121
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันที่ 6-7 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ CP ชั้นปี 4 (พรีเมี่ยม) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการ และได้เปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลาย ได้แก่ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (TCDC Chiang Mai) ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมงาน LANNA-GMS EXPO 2022 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/1/2566 15:31:54น. 121
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรการจัดการธุรกิจ นำนิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน