มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

12/1/2566 15:50:05น. 231
มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

          อธิการบดีนำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาและสนับสนุนจังหวัดพะเยาด้านสาธารณสุข พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ได้หารือการจัดเตรียมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดวิ่ง UP half Marathon ในปี 2567

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และการดำเนินโครงการลงพื้นที่ในชุมชน ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข สุขภาพของคนในชุมชนจังหวัดพะเยา โดยเน้นการจัดการศึกษาใหม่ๆ รวมถึง ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างอาคารดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) และการอนุรักษ์นกยูง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/1/2566 15:50:05น. 231
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา # สวัสดีปีใหม่ 2566 #ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน