สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรม หลักสูตร “Performance Testing” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine

15/1/2566 11:19:08น. 80
Performance Testing
             สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “กระบวนการ และการทดสอบสมรรถนะซอฟต์แวร์ (Performance Testing)” ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ณ ห้อง ICT 1102/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคุณประเสริฐ ทะนงค์ และคุณนวกาญจน์ นิลประวิทย์ จากบริษัท ทริปเบิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/1/2566 11:19:08น. 80
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรม หลักสูตร “Performance Testing” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #PerformanceTesting #SE_ICT #สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน