บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนา "Creative Tourism เส้นทางท่องเที่ยวยอด - ภูลังกา" ภายใต้ประชุมวิชาการ: พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

13/7/2566 8:51:35น. 671
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องการเสวนา "Creative Tourism เส้นทางท่องเที่ยวยอด - ภูลังกา" ภายใต้ประชุมวิชาการ: พลิกโฉมมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มวิจัยเครือข่าย Reinventing University by Research Network Platform) โดยได้นักวิจัยจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการ จากทั้ง 4 พื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและปัญหาการพัฒนาเมืองร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ชุมชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/7/2566 8:51:35น. 671
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน