ATTC จับมือ รฟท. ลงนาม MOU ร่วมกัน สร้างเครือข่ายทางความร่วมมือ

10/8/2566 16:49:20น. 726
ATTC  จับมือ รฟท. ลงนาม MOU ร่วมกัน สร้างเครือข่ายทางความร่วมมือ
       ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง(ATTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อหารือก่อนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" สำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
10/8/2566 16:49:20น. 726
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน