มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ กรุมอุตุนิยมวิทยา สร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ

17/8/2566 10:34:55น. 634
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ กรุมอุตุนิยมวิทยา  สร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ กรมอุตุนิยมวิทยา
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ