นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ยอด-ภูลังกา

12/9/2566 11:27:22น. 602
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เมื่อเสาร์วันที่ 2 กันยายน 2566 คณะนักวิจัยโครงการ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยอด-ภูลังกา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ยอด-ภูลังกา  นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ และดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นกับชุมชน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ กศน.ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยประกอบด้วยกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยสู่ชุมชน พร้อมระดมความคิดเห็นในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการร่วมกันกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของพื้นที่ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 11:27:22น. 602
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน