เกษียณสุข เกษมสันต์ ด้วยรักและผูกพัน มหาวิทยาลัยพะเยา 2566

27/9/2566 16:26:16น. 400
เกษียณสุข เกษมสันต์ ด้วยรักและผูกพัน มหาวิทยาลัยพะเยา 2566


           ในโอกาสครบรอบเกษียณอายุงาน ซึ่งได้เวียนกลับมาอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดงานเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุงาน 2 ท่าน และคณบดีที่ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ 3 ท่าน โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ Happy Garden Coffee Phayao          โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุงาน เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณ ที่ทุกท่านได้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละตลอดระยะเวลาการทำงาน ทุกท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าแห่งคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่อง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถตามภารกิจของแต่ละท่านจนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งคุณงามความดีของท่าน จะคงอยู่ตลอดไป
          ภายในงาน อธิการบดีและผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานได้กล่าวความรู้สึกในโอกาสการเกษียณอายุงาน และในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ 

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/9/2566 16:26:16น. 400
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน