อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ กลุ่มภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

27/10/2566 15:13:19น. 1640
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ กลุ่มภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

          วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดชลบุรี นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา