มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

31/10/2566 15:20:53น. 167
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint
โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา