วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

6/11/2566 16:16:51น. 95
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และตัวแทนนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ณ วัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดโดย กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับความร่วมมือจาก คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต วัดป่าพระอุบาลี และชุมชนตำบลแม่กา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีผ่านการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ร่วมกับ ชุมชนตำบลแม่กา สร้างความร่วมมือของเครือข่ายงานพิธีการมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมประเพณีสำคัญ และเป็นบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัย วัด ชุมชน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/11/2566 16:16:51น. 95
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน