คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Why and how to write “quality” manuscripts

15/11/2566 15:50:50น. 122
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Why and how to write “quality” manuscripts

       เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต บัวกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะ ได้จัดกิจกรรม Why and How to Write “Quality” Manuscripts ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 1104) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Christian Hicks, Professor of Operations Management จาก Newcastle University Business School ประเทศอังกฤษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกิดการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งในและนานาชาติต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
15/11/2566 15:50:50น. 122
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน