คณบดีคณะนิติศาสตร์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยฯ

16/11/2566 9:42:48น. 385
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบผอ.วิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือ การร่วมขับเคลื่อนการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” โดยการสนับสนุนทุนจากกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานร่วมกับทีมวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน (คาดว่าจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบผอ.วิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือ การร่วมขับเคลื่อนการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” โดยการสนับสนุนทุนจากกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานร่วมกับทีมวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน (คาดว่าจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเว็บไซต์: www.law.up.ac.th
YouTube : Law UP
Tiktok : lawup2023
โทรศัพท์ 054-466666ต่อ 1614 (งานบริหารทั่วไป,งานแผนงานและคุณภาพองค์กร,งานพัสดุ) ,
054-466666 ต่อ 1851 (งานคุณภาพนิสิต), 054-466666 ต่อ 1852 (งานบริการการศึกษาคณะ),
054-466666 ต่อ 1619 (งานคลินิกกฎหมาย), 054-466666 ต่อ 1618 (งานการเงินและบัญชี),
054-466666 ต่อ 1137 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เบอร์มือถือ 0832566446


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
16/11/2566 9:42:48น. 385
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน