คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

17/11/2566 9:58:47น. 95
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ อาจารย์จากคณะร่วมสอน และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1, 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ

     โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ มีความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตในสายรหัสนิสิตชั้นปีอื่นรวมทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือและเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างเหมาะสม ภายในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือนิสิต โดยอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ กิจกรรมการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
17/11/2566 9:58:47น. 95
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน