นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 17

21/11/2566 15:02:29น. 79
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 17
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 17


                  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมาย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ นำนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา - วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 หรือ “โคโลนีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวิชาการ ได้แก่ การตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การแข่งขัน 3 minute talk (3MT) และการแข่งขันกีฬา ปีนี้มีสถาบันจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 สถาบัน ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ นายวัชรากรณ์ การินทร์น์ นายกิตติธัช บุญนิตย์ และนายศักดา สมบูรณ์ พร้อมด้วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ นางสาววนิศา ทั่งถิ่น และนางสาวรุ่งนภา เลิศจินดาวัฒน์ ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับถ้วยรวมรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ อีกทั้งนิสิตยังคว้ารางวัลชนะเลิศ Popular Vote การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา พาร์ท Surprised Lab (Agar Art) และด้านกีฬามหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแชร์บอลทีมผสม นอกจากนี้นิสิตยังคว้ารางวัลการแสดงยอดเยี่ยมในงาน colony night อีกด้วย

                โครงการกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันทั่วประเทศ โดยจะนำทักษะและความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอด เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้ดำเนินการได้รับประสบการณ์ จากการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนในด้านการติดต่อประสานงาน และความเป็นมืออาชีพ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิชาการและการแข่งขันการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่เป็นตัวแทนจะมีการเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน โดยนักศึกษาจะถูกฝึกอบรมจากคณะครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การแข่งขันทางด้านทักษะกีฬา การแข่งขันการแสดง และการสันทนาการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจุลชีววิทยาแห่งประเทศไทย
 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยานิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
21/11/2566 15:02:29น. 79
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน