Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::308
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ปิดทำการเป็นการชั่วคราว

ปิดบริการภาคฤดูร้อน

    

          ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/3/2563 14:51:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน