Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::688
  

     (UPITI) รับสมัครนักวิจัยทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Talent Mobility : Building a Bridge Across the Research Valley of Challenge

โอกาสทองของนักวิจัยทุกมหาวิทยาลัย ที่ต้องการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมาถึงแล้ว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) รับสมัครนักวิจัยทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Talent Mobility : Building a Bridge Across the Research Valley of Challenge พร้อมโอกาสในการรับทุน Pre-Talent Mobility เพื่อเข้าไปทำความรู้จักผู้ประกอบการและวินิจฉัยสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการและทำการวิจัยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Talent mobility

เปิดการอบรมในวันที่ 11 ส.ค. (พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-TM) 25 ส.ค. (ณ มหาวิทยาลัยพะเยา), 28-29 ส.ค. (ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ 14 ก.ย. 2563 (ณ มหาวิทยาลัยพะเยา)

หัวข้อการอบรม อาทิเช่น

- Talent Mobility อดีต ปัจจุบัน อนาคต

- ประกาศทุนและเงื่อนไขการขอรับทุน pre-TM

- เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน

- ทรัพย์สินทางปัญญาในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม

- แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตและความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ

- เสวนากับนักวิจัย TM มากประสบการณ์และแขกรับเชิญพิเศษ

- ศึกษาดูงานระบบนิเวศนวัตกรรมภาคเหนือ 1.โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร 2.โรงงานต้นแบบเครื่องกำจัดมอดและแมลงในข้าวด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 3.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และ 4.ศูนย์การเรียนรู้บริษัทฮิลล์คอฟ จำกัด กาแฟแบรนด์ไทยที่ทำวิจัยถึงระดับเซลล์

- การจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ เป็นต้น

มาเรียนรู้ร่วมกันกับศูนย์ประสานงาน TM ม.พะเยา ที่มีนักวิจัยได้รับทุนโครงการ TM จาก สป.อว. (สกอ.เดิม) มากที่สุดในประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัคร ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม

ลงทะเบียนด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ shorturl.at/fknqH หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม วันที่ 9 ส.ค. 63 ที่ Facebook สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยพะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 466 666 ต่อ 3713 หรือ 095 6812104 (เมษามาศ)ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/7/2563 10:37:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน