Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1938
  

     ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี 

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน  (1 คน /1 การรักษา)


ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 0 5446 6666 ต่อ 4701

หรือ www.facebook.com/DentPhayaoภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปุณณกา ฟูแสงสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/10/2563 9:40:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน