อธิการบดี ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร 4/10/2565 15:06:51น. 1561

          วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

          อธิการบดีและผู้บริหารแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ได้เข้ารับตำแหน่ง โดยครั้งนี้อธิการบดีได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา และแนะนำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีโดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาได้แนะนำนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้พูดถึงแผนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ๒๐ ปีโดยขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือและดำเนินการของจังหวัดในด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          จากนั้นอธิการบดีมอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผลิตภัณฑ์ UP Product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาเป็นสินค้าและนำมาจัดจำหน่ายในมหาวิทยาลัยพะเยา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2565 15:06:51

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน