นายกสภา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ม.พะเยา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27/7/2566 19:31:20น. 1035วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะกรรมการสภา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร


ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/7/2566 19:31:20

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน