x
# 
เรื่องเด่น 
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 26/4/2566 11:37:57
ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 11/4/2566 10:15:48
เก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “ภูกามยาวโมเดล” สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 24/3/2566 14:56:59
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตสร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 23/3/2566 13:39:07
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้หัวข้อการอบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 13/3/2566 22:28:10
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023” 3/2/2566 13:31:51
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 12 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022 13/12/2565 10:31:24
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ 8/12/2565 16:00:19
PEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 18/11/2565 16:57:41
ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ Blended Learning เรียนผ่านระบบ Online 14/11/2565 17:00:33
TCAS 66 รอบที่ 1 : มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 7 โครงการ 10/11/2565 15:50:44
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) 8/11/2565 17:47:32
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นกยูงไทย ในอำเภอเวียงชัย และอำเภอจุน เพื่อพัฒนาฯ 8/11/2565 11:00:49
ม.พะเยา จัดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนและงาน Learn & Laugh Craft Day 4/11/2565 12:14:36
“ภูกามยาวโมเดล” นำร่องเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจร สร้างรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน อย่างยั่งยืน 3/11/2565 13:22:52
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวกรรมโยธา และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 28/9/2565 16:05:57
เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย 28/4/2565 11:22:35
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27/4/2565 15:23:56
ม.พะเยา อันดับ 9 ของไทย จากการจัดอันดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings 2022 7/4/2565 14:11:15
Webometrics Ranking of World Universitie 2022 รอบที่ 1 14/3/2565 15:05:49
Page 1 of 5 (94 items)Prev12345Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน