เรื่องเด่น


x
# 
เรื่องเด่น 
กฟภ. MOU ม.พะเยา เพื่อบริหารการจัดการ ประหยัดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย 28/10/2562 14:55:59
“UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา 22/10/2562 8:54:54
ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 19/8/2562 14:34:58
MOU งานวิจัยกัญชา ม.พะเยา จับมือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10/5/2562 10:32:07
มพ.ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบงานวิจัยของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 และ พิธี MOU ระหว่าง สวก.กับ มพ. 25/3/2562 9:04:17